top of page
SWBO ingenieursbureau
arrow-down.gif

Realisatie van beschrijvende bodemanalyses en saneringsontwerpen

Erkend bodemsanerings deskundige

SWBO BVBA is in het kader van het VLAREBO (Vlaams reglement voor bodemsanering) erkend door de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij als bodemsaneringsdeskundige type 2. 

Dit laat ons toe enerzijds om oriënterende en beschrijvende bodemonderzoeken op te maken, en anderzijds om saneringsontwerpen op te stellen en op te volgen.

Deze onderzoeken zijn door de invoegetreding van het VLAREBO verplicht geworden bij elke overdracht van risicogronden.

Bodemonderzoeken en analyses

SWBO BVBA hanteert competitieve prijzen voor de opmaak van deze onderzoeken, en maakt u vrijblijvend een prijsofferte voor elk bodemonderzoek.

PRIJSOFFERTE

Om u een correcte prijsofferte te kunnen bieden hebben wij van u volgende info nodig.

  • Adres van het te onderzoeken terrein;

  • Oppervlakte van het te onderzoeken terrein (eventueel kadastrale legger);

  • Aard van de activiteiten die erop plaats gevonden hebben (bv. benzinestation met carrosseriebedrijf);

  • Eventueel een plannetje met aanduiding van de verschillende risicolocaties (ondergrondse tanks, opslag van metalen, hoogspanningscabine, ...);

  • Aanduiding van de verhardingen op het terrein;

  • Uw naam en telefoonnummer voor eventueel bijkomende informatie.

Onze activiteiten van bodemonderzoek en bodemanalyses zijn ook van toepassing voor de voorafgaande analyse van af te voeren gronden bij belangrijke bouwwerken.

 

Ook hier zal SWBO BVBA u, mits een minimum aan informatie, een duidelijke en competitieve offerte bezorgen, en desgevallend, een correcte en snelle uitvoering.

Van zodra wij van u deze informatie bekomen hebben, maken wij u een vrijblijvende en duidelijke offerte.

 

U kunt ons uiteraard altijd contacteren om meer uitleg, of om de noodzaak van een bodemonderzoek na te gaan.

info

Wenst u een bodemanalyse te laten uitvoeren of wilt u info ver bodemsanering? Dan bent u bij SWBO Ingenieursbureau in Dendermonde aan het goede adres. Bel of mail ons voor een gratis offerte.

Wegenis- of rioleringswerken in de stad voor de boeg?
Neem contact op met ons bureau voor de uitvoerige bespreking en een gedetailleerd ontwerp van heel het project.

bottom of page